Sommer-retreat

Sommer-Retreat

Et møte mellom kropp, sinn, natur og sjel


Mindfulness, mindful yoga og mindful vandring i naturenDet er per dags dato ikke avklart enda om vi tilbyr retreat i 2024, men du er velkommen til å lese beskrivelsen fra et tidligere sommer-retreat som du finner nedenfor og ta kontakt ved interesse for et sommer-retreat.Beskrivelsen:


Velkommen til et retreat mens sommeren er på det frodigste. Planter og trær vokser dag og natt i denne lyse årstid, og ånder ut det oksygenet vi er så avhengige av – i  vår pust og vår kropp. Fotosyntesen. Et under i skaperverket. Vår bevissthet, vår pust og vår kropp. Et under i det samme skaperverk.


Et retreat handler om å trekke seg tilbake fra hverdagen med de daglige gjøremål og forpliktelser. Hverdagen gir oss ofte ikke rom til å lytte til eller gå i dybden av det som kropp, sinn og sjel trenger. Denne helgen vil vi gi oss rom til det. 


Gjennom undervisning og enkle øvelser vil deltakerne kunne oppdage nye kvaliteter ved det å ha fokus på pust og kropp, og ved det å møte sitt sinnsinnhold og sidene ved seg selv med en rommende vennlighet.Noen av våre grunnelementer blir:

  • Oppmerksomhet på kropp og pust
  • Åpenhet, nysgjerrighet og undring overfor det vi registrerer – Nybegynners sinn
  • Å være til stede med det som er – Å  dyrke en rommende og aksepterende innstilling og holdning
  • Vennlighet overfor oss selv og andre
  • Å bli bevisst det vi sanser, både i oss selv og i naturen.Fra programmet

  • Fredagen vil vi gjennom øvelser sette fokus på å «ankomme» – til kursstedet og til oss selv.
  • Lørdag og søndag vil vi veksle mellom undervisning, guidede oppmerksomhetsøvelser, avslapningsøvelser, mindful yoga og andre former for mindful bevegelse, og ulike øvelser som gir erfaring og fordypning i mindfulness.
  • Deler av undervisningen, bl.a. morgenyoga, vil bli praktisert utendørs.
  • Det vil også være guidede vandringer i naturen, med fokus på å vandre med oppmerksomt nærvær, noe som gir en større opplevelse i møtet med naturen.

NB: VærforbeholdRetreatet inkluderer

Følgende måltider: Frokost, varm lunsj og middag på lørdag, frokost og varm lunsj på søndag. Det vil bli servert vegetarisk mat.Kursledere

Petra Skaland og Øystein Skaland – sertifiserte mindfulness-instruktører


Ta gjerne kontakt ved interesse for et sommer-retreat

Fra tur i Gulsetmarka, Skien