Grunnkurs

Mindfulness integrert i kristen spiritualitet

    - Grunnkurs 

        


Mange har en hverdag som gir liten tid til stillhet og bevisst, personlig utvikling i troen. Det er så mye som konkurrerer om sinnets oppmerksomhet. Det letteste blir hele tiden å være i hverdagens mange dualiteter – uten de stille stundene. Mange kjenner på et savn. Noen på en følelse av utilstrekkelighet. Noen blir selvbebreidende og opplever slett ikke mer himmel på jord. Opplæring i oppmerksomt/ bevisst nærvær kan skape en større spirituell våkenhet og klarhet.Vi ønsker med dette kurset å gi mennesker 

 • en vei inn i – og en erfaring med – en dypere spiritualitet.

         Ordet spiritualitet kommer fra latin, spirare, som betyr å puste

 • et pusterom. Å oppdage og erfare pusten som et anker til ens bevisste nærvær.
 • oppmuntring til bevissthet og undring over at Gud har blåst livets pust i oss, og vi svarer ved å puste og å si ja til vår Skaper og Frelser, i påkallelse, i takknemlighet og undring over Guds rikes væren i oss, i bot og bønn om tilgivelse og takknemlighet for nåden.
 • oppmuntring til bevissthet og undring over at Gud la evigheten/ uendeligheten inn i våre hjerter og vår sjel. Vi har en kanal til kjærlighetens og bevissthetens kilde.
 • opplæring i mindfulness-meditasjon: I stillheten å møte sinnets innhold med vennlighet og nøytral iakttagelse. Ekvivalensen med det kristne nåde-begrepet.
 • mulighet til å bli kjent med sin kropp gjennom enkle strekkøvelser og kroppsskanning.
 • mulighet til å oppdage intensjonen som ligger som en nerve i det esoteriske religionsbegrepet.
Samlingene inneholder

 • Hver samling begynner med påkallelse/ bønn

 • Progressiv tema-undervisning
 • Ulike fokuseringsøvelser
 • Guidede meditasjoner, samt stille meditasjonsstunder
 • Guidede strekkøvelser
 • Guidede avspenningsøvelser og kroppsskanning
 • Utveksling av erfaringer. Spørsmål-og-svar runder.Kurset inkluderer

 • 6 - 8 gruppesamlinger, 1,5 - 2 timer hver gang
 • Lydfiler med guidede meditasjoner som støtte til egentreningen
 • KursmanualKursledere

Øystein Skaland – sertifisert mindfulness-instruktør. Pastoralkliniker og tidligere sykehusprest.

Petra Skaland – sertifisert mindfulness-instruktørKurset tilbys på forespørsel. Ved interesse ta gjerne kontakt.

Kurset kan holdes i samarbeid med en menighet