Olsok-retreat

Olsok-Retreat

Et møte mellom oss og Olsok-historienDet er per dags dato ikke avklart enda om vi tilbyr retreat i 2024, men du er velkommen til å lese beskrivelsen fra et tidligere olsok-retreat som du finner nedenfor og ta kontakt ved interesse for et olsok-retreat.Beskrivelsen:


Hva var essensen i kristningen for tusen år siden, og hva er essensen i dag. Hvor – og hva var kilden til tro da, og hvordan er det for oss i dag.

Vekten legges på fenomenologien  i vår menneskelige og religiøse sfære, og ikke på den politiske historien eller dogmehistorien.  Vi involverer påkallelse, stillhet, tro, sinn, kropp og sjel, natur og historie. En kristen mindfulness, så å si.


Vi vil selvfølgelig også dvele ved noe av det essensielle i Jesu egen undervisning. Han ble tiltalt som RABBI. Det betyr ”Min mester”. Kun en Mester kan si ”Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile”.

Hvordan kan vi finne hvilen i dag?


Å være på retreat handler generelt om å trekke seg tilbake fra hverdagen med sine daglige gjøremål og forpliktelser. Hverdagen gir oss ofte ikke rom til å lytte til eller gå i dybden av det som kropp, sinn og sjelen med vårt indre tempel trenger.

Vi håper denne helgen kan bli et sted for nye oppdagelser – og en sterkere forankring av en selv og ens tro.Noen av våre grunnelementer blir:

  • Åpenhet og undring overfor det vi registrerer i møtet med fenomenene.
  • Våkenhet - å være til stede med det som er.
  • Om å falle til ro, bevissthet på kropp og åndedrett
  • Å dyrke en rommende og aksepterende innstilling og holdning overfor det som er.
  • Vennlighet overfor oss selv og andre
  • Å bli bevisst det vi sanser og fornemmer, i oss og utenfor oss – og i den religiøse dimensjon.Fra programmet

  • Fredagen vil vi sette fokus på å «ankomme»  til kursstedet, og det vil gis innledende undervisning.
  • Lørdag og søndag vil vi veksle mellom undervisning, oppmerksomhetsøvelser, enkle ledede strekkøvelser for kroppen, og avslapningsøvelser.Retreatet inkluderer

Følgende måltider: Frokost, varm lunsj og middag på lørdag, frokost og varm lunsj på søndag. Det vil bli servert vegetarisk mat.Kursledere

Øystein Skaland – sertifisert mindfulness-instruktør. Teolog.

Petra Skaland – sertifisert mindfulness-instruktør


Ta gjerne kontakt ved interesse for et olsok-retreat