Mindfulness i kristen tro

Mindfulness integrert i kristen spiritualitetPer dags dato tilbyr vi grunnkurs.

I løpet av 2022 vil vi sannsynligvis også tilby videregående kurs.