Om mindfulness

Mindfulness betyr å være oppmerksom på en særlig måte:

Bevisst, i det nåværende øyeblikk og uten og dømme.

                                                                                                              Jon Kabat-Zinn     (1)


Om mindfulnessHva er mindfulness?

Mindfulness, også kalt for bevisst nærvær eller oppmerksomt nærvær, har røttene sine i buddhistisk psykologi.

Begrepet har sin opprinnelse i ordet «sati» på språket pali, hentet fra en klassisk buddhistisk tekst, som betyr «å huske» og som viser til det «å huske å forbli bevisst oppmerksom i nuet» (2) eller «å påminne seg selv om å være oppmerksom» (3).


Gjennom Jon Kabat-Zinn, amerikansk professor i medisin og en av pionerene innenfor utviklingen av mindfulness, ble denne buddhistiske visdommen og læren gjort tilgjengelig for vestlige land.Mindfulness handler om 

 • å være åpen, nysgjerrig og undrende overfor det en registrerer å ha et nybegynners sinn
 • å bli oppmerksom på sitt indre kroppsfornemmelser, pust, tanker, stemning og følelser og det ytre f.eks. sanseopplevelser (det en hører, ser, lukter, smaker og kjenner), men også i aktivitetene en gjør eller i møte med sine medmennesker.
 • å være bevisst til stede i øyeblikket, med det som er å dyrke en vennlig og rommende holdning.
 • å være i kontakt med seg selv og sitt indre, å være sentrert, forankret og hvilende i seg selv i møtet med sine omgivelser og medmennesker.
 • å være i kontakt med sitt hjerte og åpne for empatiske følelser og et empatisk nærvær.Essensen i mindfulness er 

 • å være bevisst til stede – med en åpen, vennlig, rommende/ anerkjennende og ikke-dømmende holdning overfor det som dukker opp i ens oppmerksomhetsfelt.
 • å lytte innover og kjenne hva en har behov for i det nåværende øyeblikket – å dyrke et vennlig nærvær og egenomsorg.
 • å ha kontakt med seg selv og å kunne hvile i seg selv/ sin egen vesenskjerne. Det er herifra en kan komme i dypere kontakt med sine medmennesker og omverden, og det er herifra en kan uttrykke empati i kontakten med sine medmennesker.

 Hvordan undervises og trenes mindfulness? 


Gjennom

 • nærværstrening - ulike guidede oppmerksomhetsøvelser/ meditasjoner
 • mindfulness i bevegelse, f.eks. mindful yoga og mindful gange
 • mindful dialog - bevisst nærvær i kommunikasjon
 • oppmerksomhetstrening i de daglige gjøremål


En av grunnprinsippene i treningen i mindfulness er å vende oppmerksomheten innover og å ha oppmerksomhet på de fem medfødte/ iboende kompetansene: Kropp, pust, hjerte, bevissthet og kreativitet.Hvilken effekt har mindfulness?


Forskjellige studier viser at mindfulness har god effekt, bl.a.

 • på økt oppmerksomhetsnivå, økt livskvalitet, mindre stressfølelse/ opplevd stress (4) og mindre jobbrelatert utbrenthet (5)
 • økt empati og medfølelse overfor seg selv (5), større avslapning og egenomsorg (6) og forbedring av relasjoner på arbeid og i familie (6)
 • ved kronisk smerte  økt livskvalitet samt mindre depresjon og katastrofetanker (7)
 • ved angst og depresjoner  bedring i angst, depresjon og smerteproblematikk (8) og redusering av risiko for tilbakefall ved depresjon (9,10)


Studier viser også at mindfulness og mindfulness-meditasjon 

 • bidrar til å styrke immunsystemet og immunforsvaret, slik at man blir mer motstandsdyktig (11,12)
 • kan bidra til å redusere risikoen for betennelsesrelaterte sykdommer (12,13)

Bevisst nærvær betyr ikke at man er mer oppmerksom,

men at man er oppmerksom på en annen og mer klok måte

med hjerte og sinn, med hele kroppen og alle sansene.


(14)
Kilder

(1) Sveistrup Hecksher, M., Kronstrand Nielsen, L., Piet, J. (2010): Mindfulness, Manual til træning i bevidst nærvær. Hans Reitzels Forlag

(2) Risom, Jens-Erik (2013): Mindfulness og meditation i liv og arbejde. København: Hans Reitzels Forlag

(3) Binder, Per-Einar (2011): Et oppmerksomt liv – om relasjon, kropp og nærvær i eksistensens psykologi. Fagbokforlaget

(4) Schenström m.fl., 2006

(5) Shapiro m.fl. 2005

(6) Cohen-Katz, J. m.f., 2005

(7) Bystad, M., Lunde, L-H., Solhaug, I. 2015

(8) Goyal M. m.fl. 2014

(9) Piet og Hougaard, 2011

(10) Kuyken et al., 2015

(11) Davidson, R.J., Kabat-Zinn, J, m.fl., 2003

(12) Black, D.S., Slavich, G.M., 2016

(13) Buric, I. m.fl., 2017 

(14) Williams M., Teasdale, J., Segal, Z., Kabat-Zinn,J. (2008): Bevidst nærvær – en vej ud av nedtrykthed. Køpenhavn: Akademisk Forlag