Om mindfulness

  Mindfulness betyr å være oppmerksom på en særlig måte:

  Bevisst, i det nåværende øyeblikk og uten å dømme.


Jon Kabat-Zinn     (1)OM MINDFULNESSHva er mindfulness?


Mindfulness, også kalt for bevisst nærvær eller oppmerksomt nærvær, har røttene sine i buddhistisk psykologi.

Begrepet har sin opprinnelse i ordet «sati» på språket pali, hentet fra en klassisk buddhistisk tekst, som betyr «å huske» og som viser til det «å huske å forbli bevisst oppmerksom i nuet» (2) eller «å påminne seg selv om å være oppmerksom» (3).


Gjennom Jon Kabat-Zinn, amerikansk professor i medisin og en av pionerene innenfor utviklingen av mindfulness, ble denne buddhistiske visdommen og læren gjort tilgjengelig for vestlige land.Mindfulness handler om 

 • å være åpen, nysgjerrig og undrende overfor det en registrerer - å ha et nybegynners sinn
 • å bli oppmerksom på sitt indre - kroppsfornemmelser, pust, tanker, stemning og følelser - og det ytre - f.eks. sanseopplevelser (det en hører, ser, lukter, smaker og kjenner), men også i aktivitetene en gjør eller i møte med sine medmennesker.
 • å være bevisst til stede i øyeblikket, med det som er - å dyrke en vennlig og rommende innstilling og holdning
 • å være i kontakt med seg selv og sitt indre, å være sentrert, forankret og hvilende i seg selv i møtet med sine omgivelser og medmennesker
 • å være i kontakt med sitt hjerte og åpne for empatiske følelser og et empatisk nærvær.Essensen i mindfulness er 

 • å være til stede i øyeblikket, uten å dømme eller vurdere, men med en åpen, nysgjerrig, vennlig og rommende/ aksepterende innstilling og holdning overfor det som dukker opp i ens oppmerksomhetsfelt.
 • å ha kontakt med seg selv og å kunne hvile i seg selv/ sin egen vesenskjerne. Det er herifra en kan komme i dypere kontakt med sine medmennesker og omverden, og det er herifra en kan uttrykke empati i kontakten med sine medmennesker.
Hvordan undervises og trenes mindfulness? 


Gjennom

 • nærværstrening - ulike guidede oppmerksomhetsøvelser/ meditasjoner
 • mindfulness i bevegelse, f.eks. mindful yoga og mindful gange
 • mindful dialog - bevisst nærvær i kommunikasjon
 • oppmerksomhetstrening i de daglige gjøremål


En av grunnprinsippene i treningen i mindfulness er å vende oppmerksomheten innover og å ha oppmerksomhet på de fem medfødte/ iboende kompetansene: Kropp, pust, hjerte, bevissthet og kreativitet.
Hvilken effekt har mindfulness?


Forskjellige studier viser at mindfulness har god effekt, bl.a.

 • på økt oppmerksomhetsnivå, økt livskvalitet, mindre stressfølelse/ opplevd stress (4) og mindre jobbrelatert utbrenthet (5)
 • økt empati og medfølelse overfor seg selv (5), større avslapning og egenomsorg (6) og forbedring av relasjoner på arbeid og i familie (6)
 • ved kronisk smerte - økt livskvalitet samt mindre depresjon og katastrofetanker (7)
 • ved angst og depresjoner - bedring i angst, depresjon og smerteproblematikk (8) og redusering av risiko for tilbakefall ved depresjon (9,10)


Studier viser også at mindfulness og mindfulness-meditasjon 

 • bidrar til å styrke immunsystemet og immunforsvaret, slik at man blir mer motstandsdyktig (11,12)
 • kan bidra til å redusere risikoen for betennelsesrelaterte sykdommer (12,13)Bevisst nærvær betyr ikke at man er mer oppmerksom, 

men at man er oppmerksom på en annen og mer klok måte

– med hjerte og sinn, med hele kroppen og alle sansene. 

(14)

Kilder

(1) Sveistrup Hecksher, M., Kronstrand Nielsen, L., Piet, J. (2010): Mindfulness, Manual til træning i bevidst nærvær. Hans Reitzels Forlag

(2) Risom, Jens-Erik (2013): Mindfulness og meditation i liv og arbejde. København: Hans Reitzels Forlag

(3) Binder, Per-Einar (2011): Et oppmerksomt liv – om relasjon, kropp og nærvær i eksistensens psykologi. Fagbokforlaget

(4) Schenström m.fl., 2006

(5) Shapiro m.fl. 2005

(6) Cohen-Katz, J. m.f., 2005

(7) Bystad, M., Lunde, L-H., Solhaug, I. 2015

(8) Goyal M. m.fl. 2014

(9) Piet og Hougaard, 2011

(10) Kuyken et al., 2015

(11) Davidson, R.J., Kabat-Zinn, J, m.fl., 2003

(12) Black, D.S., Slavich, G.M., 2016

(13) Buric, I. m.fl., 2017 

(14) Williams M., Teasdale, J., Segal, Z., Kabat-Zinn,J. (2008): Bevidst nærvær – en vej ud av nedtrykthed. Køpenhavn: Akademisk Forlag