Kurs

KURS I MINDFULNESS FOR BEDRIFTER


Undervisningen tilbys som dagskurs, helgekurs og som et 8 ukers kursforløp med undervisning 1 gang per uke.For dere som bedrift/ institusjon

 • Ønsker dere å legge til rette for god livskvalitet hos de ansatte, for godt læringsmiljø og godt arbeidsmiljø og ønsker å finne ut om mindfulness kan bidra til dette?
 • Ønsker dere å legge til rette for god faglig utføring av arbeidsoppgavene, spesielt i yrker som krever mye oppmerksomhet, konsentrasjon og ansvar?
 • Ønsker dere å skape god kvalitet i møte mellom tjenesteutøveren og menneskene som denne tjenesten gis til?
 • Har dere et høyt sykefravær, f.eks. grunnet jobbstress hos de ansatte, og ønsker å finne ut om mindfulness kan bidra til å redusere dette?
 • Ønsker dere å fremme helse, forebygge stressrelatert sykefravær og forebygge ulike belastningsskader hos de ansatte?
 • Ønsker dere å fremme «vi-følelsen» gjennom en felles kursopplevelse?


Da kan veien deres være å ta et kurs i mindfulness/oppmerksomt nærvær.Undervisning inneholder

 • Teori i mindfulness og mindful yoga
 • Oppmerksomhetstrening/ nærværstrening gjennom guidede oppmerksomhetsøvelser og guidede yogaøvelser
 • Avspennings- og avslapningsøvelser
 • Ulike former for mindful bevegelse, bl.a. mindful yoga i ulike utgangsstillinger og mindful gange
 • Mindful dialog - bevisst nærvær i kommunikasjon
 • Mindfulness i hverdagen - oppmerksomhetstrening i de daglige gjøremål
 • Ulike øvelser som gir erfaring og fordypning i mindfulness. 


 • Deler av undervisningen kan bli praktisert ute i naturen


Undervisningens innhold tilpasses etter ønsker og behov.

Eksempler kan være:

 • Mindfulness-øvelser som tilpasses den konkrete arbeidssituasjonen som vedkommende kan stå i.
 • Mindfulness-øvelser som vedkommende kan anvende i møte med mennesker som han/ hun er i kontakt med.
 • Mindfulness-øvelser som vedkommende kan formidle til mennesker han/ hun er i kontakt med, f.eks. barn i barnehage, elever i skolen, mennesker i helseinstitusjoner.Kursform og tidsinndelingen tilpasses etter ønsker og muligheter.

Et eksempel for et  8 ukers kursforløp kan være følgende: 1. samling 1,5 – 2 timer, 2.-8. samling: ¾ - 1 time
Kurset inkluderer

Et skreddersydd undervisningsprogramLydfiler og oppfølging etter avtaleKursleder

Petra Skaland – sertifisert mindfulness-instruktør


Kurssted

Etter avtalePris

Prisen vil være avhengig av kursform, kursets varighet, deltakerantall og om kurslederen eventuelt må leie lokale.
Ved interesse ta gjerne kontakt slik at vi kan utarbeide et program som er tilpasset deres behov og ønsker.