Mindfulness i naturen

MINDFULNESS I NATUREN


Vi tilbyr Mindful yoga i naturen og Mindful vandring i naturen.

Mindful yoga i naturen


Mindful vandring i naturen


En guidet vandring i naturen, med en teoretisk innføring i mindfulness og ulike guidede oppmerksomhetsøvelser som gir erfaring og fordypning i mindfulness.
Praktisering av mindfulness i naturen i forbindelse med våre andre tilbud


I forbindelse med de ulike kursene og retreatene som vi tilbyr vil en også få mulighet til å utforske praktiseringen av mindfulness i naturen, da deler av undervisningen vil foregå ute - forutsatt at været tillater dette.


Også ved de skreddersydde programmene for grupper og bedrifter vil det være mulighet for undervisning i og praktisering av mindfulness i naturen.

Praktisering av mindfulness i naturen