OM OSS

Om oss

Petra Skaland


Sertifisert Mindfulness-instruktør

Massasjeterapeut MNMF (Medlem i Norges Massasjeforbund)

For meg ble starten av min yoga- og mindfulness-reise i 2007. Det året var jeg på et 7 dagers retreat – med yoga, pusteøvelser og opplevelser i naturen. Her ble gleden av å praktisere yoga skapt i meg, spesielt det å gjøre yoga i naturen. I tiden som fulgte var det særlig i møtet med naturen at jeg merket at jeg kunne lande, og at jeg oppdaget og brukte sansene mine på en ny og mer bevisst måte – noe som jeg opplevde som en berikelse av tilværelsen min.


I 2009 begynte jeg å utforske mindfulness ved hjelp av cd-er med guidede meditasjoner og spennende litteratur. Mitt ønske om å lære mer om dette førte meg i 2011 til en kursrekke ved Vækstcenteret i Danmark, som satt sine spor og inspirerte meg til å fordype meg i dette emnet. Denne fordypningen ble en 3-årig utdanning i mindfulness, samt flere etterfølgende kurs i mindfulness og selvutvikling.


For meg har mindfulness blitt til noe verdifullt. Ønsket mitt er at flere får kjennskap til mindfulness, inspirasjon til å integrere den i livet sitt, og gjennom det oppdager den positive effekten, både for seg selv og menneskene de er i kontakt med.


Mine første erfaringer med å undervise i mindfulness gjorde jeg i løpet av min utdanning til mindfulness-instruktør, der jeg ga gruppeundervisning til helsepersonell og individuell undervising.

I 2017 etablerte jeg min virksomhet Mindfulness – Nuets Gaver, og har siden da gitt undervisning og kurs i mindfulness og mindful yoga.


Det å undervise og få bidra til andres personlige utvikling opplever jeg som veldig givende og fyller meg med takknemlighet.

Mine verdier

– i mitt personlige liv og i mitt arbeid i mine virksomheter:


Å være omsorgsfull og empatisk


Å skape trygghet og tillit


Å skape rom for gode opplevelser og gode øyeblikk


Mine utdanninger:


2014:  

Sertifisert mindfulness-instruktør og meditasjonsformidler.

Avsluttet 3-årig utdanning i mindfulness ved Skolen for Anvendt Meditation i Danmark  med undervisning i klinisk, integrativ, innovativ og essensiell mindfulness.

Tittel av min avsluttende skriftlige oppgave: Mindfulness for helsepersonell.


2000:

Uteksaminert fysioterapeut


Mine viktigste kurs i mindfulness og selvutvikling:


2023:

Hjerterum og åbent nærvær ved Jacob Piet ved Vækstcenteret i Danmark

2022:

Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL). I egenregi: Studieopplegg med egentrening basert på boken Mitgefühl üben. Das grosse Praxisbuch. MBCL. Ved C. Stocker, J. Willms, F. Koster, E. van den Brink.

2018:       

Oppmerksomt nærvær i stillhet og tale ved Michael de Vibe og Christian Egge i regi av Mindfulness Norge

2017/18: 

Meditation og hverdagens kreativitet ved Peter Høeg ved Vækstcenteret i Danmark (3 samlinger)

2016:       

Væren og frihed i meditationens rum ved Jens-Erik Risom ved Skolen for Anvendt Meditation i Danmark (2 samlinger)

2015:       

Videregående meditation ved Jens-Erik Risom ved Vækstcenteret i Danmark

2015:       

Ind mod orkanens øje ved Neel Fasting og Jens-Erik Risom ved Vækstcenteret i Danmark

2013:      

8-ukerskurs i Mindfulness Basert Stressreduksjon (MBSR) ved Anne R. Grini

2011/12: 

Meditation og Eksistens ved Hannah Jacobsen ved Vækstcenteret i Danmark (5 samlinger)

2011:       

Oppnå mer med mindre stress med oppmerksomhetstrening (OT) - mindfulness ved Andries Kroese ved SCAT

Jeg er medlem i Mindfulness Norge/ Norsk forening for oppmerksomt nærvær.


Øystein Skaland


Sertifisert Mindfulness-instruktør

Teolog

Jeg er født senhøstes 1950 i Vefsn.

Etter eksamen artium i 1969, gikk jeg et år på Fjellhaug Bibelskole i Oslo – på studentlinja – hvor undervisning til det å ta Eksamen Filosoficum var inkludert.


Fullførte deretter presteutdanningen ved Menighetsfakultetet og ble ordinert til prest i juni 1977 i Dolstad kirke i Vefsn. Så fulgte et år som feltprest i Sør-Varanger, deretter 7 år som sokneprest i Gildeskål (1978-85), så 7 år som sokneprest i Lødingen, deretter 20 år som prest ved Åsgård sykehus i Tromsø (1992 – 2012).

Mine viktigste kurs og tilleggsutdanninger:


Pastoral-Kliniske kurs (3 mnd) på grunnleggende, kvalifiserende og videregående nivå - ved sykehusene på Lovisenberg og Gaustad, og Akershus Universitetssykehus.


Innføringskurs og videregående kurs i Transaksjonsanalyse v/sykehusprest og terapeut Oddmund Teigen.

Erfaring fra Bibliodramagrupper, Drømmegrupper, og Integrativ terapigrupper fra Pastoralpsykologiske seminar i Bad Segeberg og Sankelmark (Tyskland).


Fullført Presteforeningens Arbeidsveilererutdanning, og godkjent som arbeidsveileder for prester (1999).


Fullført 4-årig utdanning i Getaltterapi  (2001 i Tromsø) ved Norsk Gestaltinstitutt.


Utdannelse i Kunstterapi fra Sattva Kunstterapeutisk Institutt (2002 i Tromsø).


De siste 15 år har jeg vært på flere kurs ved Vækstcenteret i Danmark – hos Jes Bertelsen, Helen Gamborg, Hannah Jakobsen og Jens Erik Risom - og tatt en 3 årig utdanning til instruktør i Mindfulness og Mindfulnessmeditasjon hos sist nevnte - ved Skolen for Anvendt Meditasjon.


Oppgavetitler underveis:


Fra ABV utdanningen: Hvordan gi støtte i en veiledningsprosess.

Fra Gestaltutdanningen: Parallelle prosesser i et terapiforløp.

Fra Mindfulnessutdanningen: Hvorfor og hvordan bruke mindfulness i en trosutviklingsgruppe.

Jeg er medlem i Mindfulness Norge/ Norsk forening for oppmerksomt nærvær.Vår visjon


Visjonen vår er å bidra til økt tilstedeværelse og økt livskvalitet,

samt økt kvalitet og empati i relasjon til sine medmennesker.


Vår logo

Navnet


Mindfulness – Nuets Gaver

 Selve Nuet er en gave

 Nuet byr på mange gaver, som en får mulighet til å oppdage og sanse når en er bevisst til stede.Verdiene


Bevisst Nærvær, Åpenhet og Empati

 som er essensen i både våre egne verdier og det som utvikles gjennom mindfulness.Symbolet


Planten Fjelldronning (lat. Saxifraga cotyledon) i et tidlig vækststadium.

Vi oppdaget den langs en tur i nærområdet, den tiden vi bodde i Gildeskål og var i etableringsfasen av vår virksomhet.

Så oppdaget vi også flere eksemplarer på vår egen tomt, og da bestemte vi oss for at denne vakre planten skulle bli vår logoplante.


En stor takk til min niese Dariana som har laget tegningen til symbolet.


Sitat

Den mest dyrebare gaven vi kan gi til andre, er tilstedeværelsen vår.

Når «mindfulness» omfavner de vi elsker, vil de blomstre.


                                    Thich Nhat Hanh    (12)Kilde

(12) Egeland, Rebekka Th. (2009): Lev livet nå. Mindfulness i hverdagen. Pantagruel Forlag