OM OSS

OM OSS

Petra Skaland

Født i 1975


Sertifisert mindfulness-instruktør siden 2014

3-årig utdanning ved Skolen for Anvendt Meditation i Danmark,

med undervisning i klinisk, integrativ, innovativ og essensiell mindfulness.

Tittel av min avsluttende skriftlige oppgave: Mindfulness for Helsepersonell.


Jeg har erfaring med mindfulness siden 2009, og har regelmessig vært på kurs innen mindfulness og selvutvikling siden 2011, hovedsakelig ved Vækstcenteret og Skolen for Anvendt Meditation, begge i Danmark.


For meg har mindfulness blitt til noe verdifullt. Ønsket mitt er at flere får kjennskap til mindfulness, inspirasjon til å integrere den i livet sitt, og gjennom det oppdager den positive effekten, både for seg selv og menneskene de er i kontakt med. Det å undervise og få bidra til andres personlige utvikling opplever jeg som veldig givende og fyller meg med takknemlighet.


Jeg er medlem i Mindfulness Norge/ Norsk forening for oppmerksomt nærvær.Mine viktigste kurs innen mindfulness og selvutvikling:

2018:      "Oppmerksomt nærvær i stillhet og tale" ved Michael de Vibe og Christian Egge i regi av Mindfulness Norge

2017/18: "Meditation og hverdagens kreativitet" ved Peter Høeg ved Vækstcenteret (3 samlinger)

2016:      "Væren og frihed i meditationens rum" ved Jens-Erik Risom ved Skolen for Anvendt Meditation (2 samlinger)

2015:      "Videregående meditation" ved Jens-Erik Risom ved Vækstcenteret

2015:      "Ind mod orkanens øje" ved Neel Fasting og Jens-Erik Risom ved Vækstcenteret

2014:      Avsluttet 3-årig utdanning til mindfulness-instruktør ved Skolen for Anvendt Meditation

2013:      8-ukerskurs i Mindfulness Basert Stressreduksjon (MBSR) ved Anne R. Grini

2011/12: "Meditation og Eksistens" ved Hannah Jacobsen ved Vækstcenteret (5 samlinger)

2011:      "Oppnå mer med mindre stress med oppmerksomhetstrening (OT) - mindfulness" ved Andries Kroese ved SCATØystein Skaland

Jeg er født senhøstes 1950 i Vefsn.

Etter eksamen artium i 1969, gikk jeg et år på Fjellhaug Bibelskole i Oslo – på studentlinja – hvor undervisning til det å ta Eksamen Filosoficum var inkludert.

Fullførte deretter presteutdanningen ved Menighetsfakultetet og ble ordinert til prest i juni 1977 i Dolstad kirke i Vefsn. Så fulgte et år som feltprest i Sør-Varanger, deretter 7 år som sokneprest i Gildeskål (1978-85), så 7 år som sokneprest i Lødingen, deretter 20 år som prest ved Åsgård sykehus i Tromsø (1992 – 2012).


Mine viktigste kurs og tilleggsutdanninger:

Pastoral-Kliniske kurs (3 mnd) på grunnleggende, kvalifiserende og videregående nivå - ved sykehusene på Lovisenberg og Gaustad, og Akershus Universitetssykehus.

Innføringskurs og videregående kurs i Transaksjonsanalyse v/sykehusprest og terapeut Oddmund Teigen.

Erfaring fra Bibliodramagrupper, Drømmegrupper, og Integrativ terapigrupper fra Pastoralpsykologiske seminar i Bad Segeberg og Sankelmark (Tyskland).

Fullført Presteforeningens Arbeidsveilererutdanning, og godkjent som arbeidsveileder for prester (1999).

Fullført 4-årig utdanning i Getaltterapi  (2001 i Tromsø) ved Norsk Gestaltinstitutt.

Utdannelse i Kunstterapi fra Sattva Kunstterapeutisk Institutt (2002 i Tromsø).

De siste 10 år har jeg vært på flere kurs ved Vækstcenteret i Danmark – hos Jes Bertelsen, Helen Gamborg, Hannah Jakobsen og Jens Erik Risom - og tatt en 3 årig uttanning til instruktør i Mindfulness og Mindfulnessmeditasjon hos sist nevnte - ved Skolen for Anvendt Meditasjon.


Oppgavetitler underveis:

Fra ABV utdanningen: Hvordan gi støtte i en veiledningsprosess.

Fra Gestaltutdanningen: Parallelle prosesser i et terapiforløp.

Fra Mindfulnessutdanningen: Hvorfor og hvordan bruke mindfulness i en trosutviklingsgruppe.Jeg er medlem i Mindfulness Norg/ Norsk forening for oppmerksomt nærvær.


Jeg vil legge fram mine kurstilbud senere.VÅR  VISJON


Visjonen vår er å bidra til økt tilstedeværelse og økt livskvalitet,

samt økt kvalitet og empati i relasjon til sine medmennesker.


VÅR  LOGO

Navnet

Mindfulness - Nuets Gaver

- Selve Nuet er en gave

- Nuet byr på mange gaver, som en får mulighet til å oppdage og sanse når en er bevisst til stede.


Verdiene

Bevisst Nærvær, Åpenhet og Empati

- som er essensen i både våres egne verdier og det som utvikles gjennom mindfulness.


Symbolet

Planten Fjelldronning (lat. Saxifraga cotyledon) i et tidlig vækststadium.

Vi oppdaget den langs en tur i nærområdet, den tiden vi bodde i Gildeskål og var i etableringsfasen av vår bedrift. Så oppdaget vi også flere eksemplarer på vår egen tomt, og da bestemte vi oss for oss at denne vakre planten skulle bli vår logoplante.


En stor takk til min niese Dariana som har laget tegningen til symbolet.


ORDSPRÅK

Den mest dyrebare gaven vi kan gi til andre, er tilstedeværelsen vår.

Når «mindfulness» omfavner de vi elsker, vil de blomstre.


      Thich Nhat Hanh    (12)

Kilde

(12) Egeland, Rebekka Th. (2009): Lev livet nå. Mindfulness i hverdagen. Pantagruel Forlag