Spørsmål og svar

Spørsmål og svarVi har samlet 10 spørsmål som vi har erfaring med at flere lurer på:Spørsmål 1:

Hvorfor er mindfulness et godt redskap?


Svar:

Innenlands og utenlands forskning har vist at mindfulness gir

 • økt tilstedeværelse i livet og i nuet
 • bedre håndtering av stress, mindre stressfølelse
 • bedre håndtering av smerte, angst og depresjoner


Forskning har også vist at

 • mindfulness øker evnen til empati i møte med seg selv (evnen til egenomsorg) og i møte med andre mennesker.


Utfra det gir mindfulness redskaper til

 • en bedre livskvalitet og
 • en dypere kvalitet i møtet med andre mennesker.
Spørsmål 2:

Hva kan jeg få ut av undervisningen hos dere?


Svar:

Gjennom undervisningen hos oss kan det skapes følgende verdier for deg:

 • Økt tilstedeværelse, oppdagelse av kvalitetene - og gavene - i nuet, økt livskvalitet
 • Oppdage seg selv i nuet – i møte med seg selv, andre mennesker og naturen
 • Få redskaper til å redusere stress og til å leve et mer balansert og harmonisk liv
 • Personlig utvikling: Å oppdage hva sinnet er fylt med. Å møte sinnets innhold med aksept og vennlighet. Å oppdage at mye av sinnets innhold egentlig er illusjoner. Å erfare våkenhetskvaliteter mellom tankene. Å oppdage uhensiktsmessige tankemønstre, reaksjons- og handlemønstre og lære seg å ta mer bevisste og hensiktsmessig valg i stedet for å reagere på autopilot.
 • Få redskaper til å mestre smerte
 • Få redskaper til en bedre og mer nærværende kommunikasjon
 • Utvikling av empati overfor seg selv (egenomsorg) og andre
 • Bevisstgjøring og erfaringsutforskning av sansene sine i naturen og ellers
 • Få et «pusterom» i hverdagen
 • Få det bedre i kropp og sjel
Spørsmål 3:

Hva slags utdanning til mindfulness-instruktør har dere, og har alle som tilbyr kurs i mindfulness samme utdanning?


Svar:

Nei, det er forskjell på denne utdanningen. Man kan velge mellom private skoler, sentre og høgskoler/ universitet, og utfra det vil utdanningens innhold, dybde og lengde variere, fra 3-4 helgesamlinger og oppover.


Vi tok utdanningen ved Skolen for Anvendt Meditation i Danmark. Utdanningen gikk over 3 år og besto av en 1-årig basismodul (grunnutdanning) og en 2-årig påbyggingsmodul (instruktørutdanning) – med tilsammen 12 samlinger à 4 dager, hvorav et 5 dagers-retreat – som vi avsluttet med sertfisering som mindfulness-instruktør og meditasjonsformidler.

For å få sertifiseringen måtte forskjellige krav oppfylles, bl.a. det å ha formidlet mindfulness og meditasjon til andre, samt å ha bestått en avsluttende skriftlig oppgave. Gjennom utdanningens lengde og innhold samt den skriftlige oppgaven fikk vi en dypere forståelse av mindfulness og en fordypning i vår egen mindfulness-praksis. Gjennom mindfulness-formidlingen fikk vi utviklet ferdighetene til å undervise andre i mindfulness og meditasjon.

Fra skolens side settes det krav til det å beholde sertifiseringen, som du kan lese om her: www.anvendtmeditation.dk/certificering


Ønsker du å lese evalueringene vi fikk på vår avsluttende skriftlige oppgave, skrevet av lektor Martijn van Beek og utdanningsleder ved Skolen for Anvendt Meditation, Jens-Erik Risom, så finner du dem her:Spørsmål 4:

I forbindelse med utdanningen deres nevner dere at dere hadde undervisning i klinisk, integrativ, innovativ og essensiell mindfulness. Hva betyr disse begrepene?


Svar:

Kort beskrevet betyr det følgende:

 • Klinisk mindfulness: Å hjelpe mennesker med kroniske smerter, stress, angst, depresjon.
 • Integrativ mindfulness: Å integrere/ implementere mindfulness i det terapeutiske, pedagogiske rom.
 • Innovativ mindfulness: Kreativitet og livsnavigasjon. Å strukturere en prosess. Å skape bæredyktige bedrifter.
 • Essensiell mindfulness: Å komme i dypere kontakt med seg selv, sitt indre og sine indre kvaliteter. Å gi rom til sin vesenskjerne.
Spørsmål 5:

Hva inneholder undervisningen og hvordan foregår den?


Svar:

I løpet av samlingen vil vi veksle mellom teoretisk undervisning, oppmerksomhetstrening gjennom ulike guidede meditasjoner, ulike former for mindful bevegelse som bl.a. mindful yoga, dialog og utveksling, og øvelser som vil gi erfaring og fordypning i mindfulness. Noen av kursene vil også inneholde undervisning i mindfulness i hverdagen og i daglig kommunikasjon.


Undervisningen foregår innendørs og i naturen. Hvor mye vi er inne og ute vil variere fra kurs til kurs. 


Gjennom undervisningen og øvelsene vil du få rom til

 • å utforske selve mindfulness - det å være bevisst til stede i øyeblikket, uten å dømme eller vurdere, men med en nysgjerrig, åpen, vennlig og rommende/ aksepterende innstilling og holdning overfor det som dukker opp i ditt oppmerksomhetsfelt.
 • å komme i dypere kontakt med deg selv – med din kropp, pust, tanker, følelser og stemninger - og oppdage deg selv i nuet
 • å sanse naturen og deg selv i møtet med naturen.For nærmere informasjon se ved det enkelte kurset. Her finner du oversikten over kursene og retreatene vi tibyr:Spørsmål 6:

Hva er mindful yoga?


Svar:

Mindful yoga er enkle kroppsøvelser som gjennomføres i et rolig tempo slik at vi får mulighet til å være til stede.

Intensjonen er å være bevisst nærværende i sin kropp – i kroppsfornemmelser og bevegelser – og sin pust, og i det som skjer – fra øyeblikk til øyeblikk.

Dette innebærer at vi også legger merke til våre tanker, vurderinger, stemninger og følelser som dukker opp underveis.

Både yogastillingene og det som måtte dukke opp i oppmerksomhetsfeltet underveis prøver vi å møte med en nysgjerrig, åpen, vennlig og rommende/ anerkjennende innstilling.


I mindful yoga handler det ikke om å prestere, men om å utforske sin kropp, å lytte inn i kroppen og registrere og respektere dens grenser - og på denne måten trene seg på å være vennlig og omsorgsfull overfor seg selv og sin kropp.

Alle øvelsene kan sees som en invitasjon, der du står fritt til å modifisere dem eller å stå over hvis du føler at det er det du har behov for akkurat nå. Derfor kan mindful yoga gjennomføres av alle, uansett alder og kropp, siden den enkelte tilpasser øvelsene etter sine egne muligheter og behov.

Å gjøre yoga på denne måten – uten krav om prestasjoner og ut fra egne behov og muligheter – kan føles veldig befriende.


Deler av yogasekvensene som det undervises i er fra det såkalte Mindfulness-basert-stressreduksjons-programmet (MBSR-programmet), som Jon Kabat-Zinn utviklet, og som har vist seg gjennom forskning å ha god effekt med hensyn til bl.a. økt oppmerksomhetsnivå og redusert stressfølelse.
Spørsmål 7:

Hvilket kurs/ tilbud passer best for meg?


Svar:

Grunnkurs i mindfulness

Ønsker du en grundig innføring i mindfulness og dens ulike aspekter, med undervisning 1 gang per uke i 8 uker, med gradvis oppbygging fra gang til gang, så anbefaler vi grunnkurset. Her vil du få øvelser til egentrening hjemme, som vil gi deg mulighet til å erfare og fordype deg i teori og praksis. Som støtte til denne egentreningen vil du få lydfiler med guidede oppmerksomhetsøvelser og yogaøvelser. Deler av undervisningen kan bli praktisert ute.Videregående kurs i mindfulness

Har du allerede erfaring med mindfulness fra før og ønsker å fordype din praksis, så velger du et videregående kurs. Kurset består av 5 samlinger  med undervisning 1 gang per uke i 4 uker, og en avsluttende samling på en lørdag. Deler av undervisningen vil bli praktisert ute – forutsatt at været tillater det.Mindful yoga

Ønsker du å bli kjent med og praktisere mindfulness i form av yoga velger du Mindful yoga. I tillegg til selve yogadelen vil det her være en kort oppmerksomhetsøvelse i starten av samlingen og en avspenningsøvelse som avslutning av samlingen. Et pusterom

Ønsker du et pusterom fra hverdagen din, der du kan senke skuldrene og lande, så veger du dette tilbudet. Samlingen er av tre timers varighet, der du får mulighet til å praktisere klassiske mindfulness-øvelser – sittende nærværstrening, mindful yoga og kroppsskanning – som gir rom til å komme i dypere kontakt med seg selv, og til å finne en større indre ro og hvilen. Den røde tråden gjennom samlingen og øvelsene vil være et vennlig nærvær og egenomsorg.Pakketilbud

Å motta massasje kan gi flere av de samme effektene som det å praktisere mindfulness og mindful yoga.

Ønsker du individuell guiding i mindfulness og/ eller mindful yoga i kombinasjon med en klassisk massassje, så velger du dette tilbudet. Her kan du velge mellom følgende kombinasjoner:

 • En mindful yoga-økt og en etterfølgende massasjebehandling
 • En mindful yoga-økt, en etterfølgende guidet liggende kroppsskanning og en avsluttende massasjebehandling
 • En guidet liggende kroppsskanning og en etterfølgende massasjebehandlingDagskurs - En dag med mindfulness

Ønsker du å vie en dag til deg selv, der du får mulighet til å praktiser klassiske mindfulness-øvelser – sittende oppmerksomhetsøvelser/ nærværstrening, kroppsskanning, mindful yoga og mindful gange – som gir rom til å komme i dypere kontakt med seg selv og med nuet, så velger du dagskurset.

I løpet av denne dagen vil du også få mulighet til å utforske praktiseringen av mindfulness ute i naturen, der du vil sanse naturen og deg selv i møte med naturen.

For å skape en helhetsopplevelse vil også lunsjen inngå i undervisningen, der du vil få en mindful matopplevelse.Helgekurs - Mindfulness, mindful yoga, mindful vandring i naturen

Ønsker du å vie to dager til deg selv, der du får tid og rom til en fordypning av teori og praksis, så velger du et helgekurs.

Innholdet i helgekurset er ellers slik som innholdet i dagskurset. I tillegg vil du her få mulighet til å bli med på en lengre guidet mindful vandring i naturen – forutsatt at været tillater det.Mindful vandring i naturen

Ønsker du å oppleve en mindful vandring, der du blir guidet gjennom naturen, og der vi gjennomfører forskjellige mindfulness-øvelser underveis som gir deg mulighet til å sanse naturen og deg selv i møte med naturen, så velger du dette tilbudet.Retreat

Ønsker du å trekke deg noen dager tilbake fra hverdagen med de daglige gjøremål og forpliktelser, og få mulighet til å utforske og fordype deg i mindfulness, så velger du dette tilbudet. Undervisningen vil foregå både innendørs og i naturen. Mat er inkludert.Spørsmål 8:

Vi er et par/ en vennegjeng som ønsker i å bli med på et kurs. Kan vi ha et kurs bare for oss?


Svar:

Ja, det er mulig. Dere er velkommen til å ta kontakt med oss, slik at vi kan utarbeide et program som er tilpasset deres behov og ønsker.
Spørsmål 9:

Jeg ønsker ikke å delta i en gruppe. Kan jeg få undervisning for meg selv?


Svar:

Ja, på forespørsel tilbyr vi også individuell undervisning. Du er velkommen til å ta kontakt med oss, slik at vi kan utarbeide et program som er tilpasset dine behov og ønsker.
Spørsmål 10:

Jeg/ vi er interessert/e i et kurs, men datoen passer ikke for meg/ oss. Hva kan jeg/ vi gjøre?


Svar:

Alle våre kurs, samlinger og arrangementer tilbys også på forespørsel. Du/ dere er velkommen til å ta kontakt med oss, slik at vi kan finne en dato/ datoer som passer deg/ dere.

Muligens finner du også svar på dine spørsmål ved å lese tidligere deltakeres erfaringer og opplevelser fra undervisningen hos oss.


Klikk her for å lese deres tilbakemeldingerHar du ytterligere spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.