Mindfulness i kristen tro

Mindfulness integrert i kristen spiritualitetPer dags dato tilbyr vi grunnkurs.

I løpet av 2024 vil vi sannsynligvis også tilby videregående kurs.