Retreat

RetreatRetreat, eller retrett som det også kan hete, handler om å trekke seg tilbake fra hverdagen og sine daglige gjøremål og forpliktelser. Hverdagen gir oss ofte ikke rom til å lytte til eller gå i dybden av det som kropp, sinn og sjel trenger.

Gjennom et retreat vil en får rom til det.Det er per dags dato ikke avklart enda om vi tilbyr retreat i 2023.


Er du nysgjerrig på våre tidligere retreat, så ligger beskrivelsene fortsatt her på hjemmesiden. Vi er i fasen med å utarbeide nye program.